Nytt Trimrom

Før

Etter

nytt utystyr montert

Før

montering av treningsrom Stjørdal

Etter